tryg Janek:
 1 
W jaki sposób określić ilośc pierwiastków równania sin(x) =

jeżeli dziedziną funkcji
 2 
jest przedział (−7,10)
26 mar 13:44
PW: A po prostu − rozwiązać równanie dla x∊R, a potem sprawdzić, które z rozwiązań mieszczą się w zadanym przedziale.
26 mar 13:47
Janek:
 π  
No dla x =

+ 2kπ lub x =

+ 2kπ lecz jak to sprawdzić?
 6 6 
26 mar 13:50
Janek: na osi x mam wartości w radianach a nie liczbach rzeczywistych
26 mar 13:50
PW: Te "radiany" to są właśnie liczby rzeczywiste. Masz oszacować dla jakich k rozwiązania mieszczą się w przedziale (−7, 10) czyli rozwiązać nierówność (dla pierwszej serii)
 π 
−7 <

+ 2kπ < 10
 6 
(dla drugiej serii analogicznie).
26 mar 14:00