Bezwględna Chila: |x−2| + |x+4|=15
26 mar 13:42
Jerzy: Rozwiązujesz w przedziałach: (−,−4) [−4,2) [2,)
26 mar 13:44
Chila: tylko mam problem z odpowiedziami coś robię źle a nie wiem co
26 mar 14:38
Jerzy: Pokaż obliczenia.
26 mar 14:40
Chila: x ∊ (−4,) x=−172 x∊<4,2> brak x∊(2,) x=132 w odpowiedzi mam −7 i 3 zrobiłem sobie tabelke ze zamianami znaków i w x ∊ (−4,) zmieniam znak 2 razy w x∊<4,2> tylko w |x−2| a trzecim nawiasie nic nie ruszam
26 mar 14:47
f123: skad wziales przedzial (−4, +inf)
26 mar 14:54
Chila: no tam powinno być (−inf,−4) ale to dalej nie zmienia wyniku
26 mar 14:58
Jerzy: Nie pokazuj wyniki, tylko jakie masz równania w tych przedziałach.
26 mar 14:59
Chila: 1. −x+2−x−4=15 2. −x+2+x+4=15 3. x−2+x+4=15
26 mar 15:01
Szkolniak: 1o x∊D1=(−;−4) ⇒ (|x−2|=−x+2 ∧ |x+4|=−x−4) −x+2−x−4=15
 17 
−2x=17 ⇒ x=−

∊(−;−4)
 2 
v2o x∊D2=<−4;2) ⇒ (|x−2|=−x+2 ∧ |x+4|=x+4) −x+2+x+4=15 6=15 ... brak rozwiązań v3o x∊D3=<2;+) ⇒ (|x−2|=x−2 ∧ |x+4|=x+4) x−2+x+4=15
 13 
2x=13 ⇒ x=

∊<2;+)
 2 
 17 13 
suma 1,2 i 3 przypadku, zatem rozwiązaniami są liczby: −

i

 2 2 
26 mar 15:03
Eta: rysunek x∊(−, −4) | x∊<−4,2) | x∊<2,) =========================================== −x+2−x−4=15 | x−2−x−4=15 | x−2+x+4=15 x=−8,5 | sprzeczność | x= 6,5 ==== | | ==== Co też zgadza się z rysunku
26 mar 15:07
Mila: |x−2| + |x+4|=15 L=|x−2|+|x+4|=|x−2|+|−x−4|≥|x−2−x−4|=6 6 najmniejsza wartość lewej strony dla x∊<−4,2> równanie nie ma rozwiązania w tym przedziale , bo 6≠15 1) x<−4 Równanie ma postać: −x+2−x−4=15 ....... 2) x>2 x−2+x+4=15 .......
26 mar 16:07
Eta: A ja tak ładnie rozpisałam i jeszcze narysowałam
26 mar 16:08
Mila: Bardzo ładnieemotka
26 mar 16:11
Chila: tak to prawda narysowane ładnie
26 mar 18:22
Eta: emotka
26 mar 22:07