Zadanie z ostrosłupem Agnieszka 2002: W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod katem 45˚. Oblicz pole całkowite i objętość ostrosłupa wiedząc że krawędź podstawy jest równa 6
26 mar 13:26
wredulus_pospolitus: 1) rysunek
 1 
2) skoro ściana boczna jest nachylona pod kątem 45o to wiemy, że Hostrosłupa =

a
 2 
gdzie a −−− krawędź podstawy
 a2 
3) wiemy także (z tego samego faktu (2)) że hściany bocznej =

 2 
podstaw dane do wzorów na Pc oraz V kooooniec
26 mar 13:28