dziedzina funckji salamandra: Funkcja f (x)=−4 x+1 dla różnych argumentów przyjmuje różne wartości. Wiedząc, że zbiorem wartości funkcji f jest zbiór { – 7, – 3, 0, 13}, wyznacz dziedzinę tej funkcji. Pomoże ktoś? emotka
26 mar 13:26
Jerzy: −4x + 1 = − 7 ⇔ −4x = − 8 ⇔ x = 2 −4x + 1 = 13 ⇔ −4x = 12 ⇔ x = −3 D = <−3,2>
26 mar 13:28
salamandra: Znów się ktoś podszywa!
26 mar 13:31