Zadania z ostrosłupa Agnieszka 2002: 1) W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod katem 45˚. Oblicz pole całkowite i objętość ostrosłupa wiedząc że krawędź podstawy jest równa 6 2)W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy równa 10 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod katem 60˚. Oblicz pole całkowite i objętość ostrosłupa. 3)W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym krawędź podstawy jest równa 6 a ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30˚.Oblicz pole całkowite i objętość ostrosłupa. 4)W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym krótsza przekątna graniastosłupa równa 10 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod katem 60˚. Oblicz pole całkowite i objętość graniastosłupa
26 mar 12:26