algebra algebra : Wskazać wszystkie podgrupy grupy: a) (Z/6, +6) b) (Z/8, +8) W zapisie + jest u góry, a 6 i 8 jest na dole. Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie, o co w tym zadaniu chodzi? Czytam o tych wszystkich grupach, podgrupach, pierścieniach... i im więcej czytam, tym mniej rozumiem.
26 mar 12:14