bezwzględna Chila: ||x−2|−7|<1
26 mar 10:27
ford: |x−2|−7<1 i |x−2|−7>−1 |x−2|<8 i |x−2|>6 (x−2<8 i x−2>−8) i (x−2>6 lub x−2<−6) (x<10 i x>−6) i (x>8 lub x<−4) x∊(−6; 10) i x∊(−;−4) ∪ (8;+) ostatecznie x∊(−6; −4) ∪ (8; 10)
26 mar 10:30
Chila: Dzięki!
26 mar 10:34
Eta: rysunek 2 sposób graficznie
26 mar 15:31