Całki Martyna: Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywymi y2+x2=1
25 mar 20:10
podobnie: to tylko jedna krzywa
25 mar 20:57
Martyna: No własnie jak to zapisać (opisać)?
25 mar 21:11
qq: P = π
26 mar 08:15
PW: Zauważyć symetrię względem osi OX i policzyć połowę pola, to jest pole obszaru ograniczonego krzywą y = 1 − x2 i osią OX.
26 mar 09:59
janek191: rysunek
26 mar 10:51
26 mar 12:04
PW: Ale Martyna jest studentką, kanonierze, i ma to policzyć za pomocą całki.
26 mar 12:43