Układ równań ABC: Wyznacz parametr a tak aby układ równań y=ax2+4 x2+y*2=16 miał jedno rozwiązanie
25 mar 19:25
michu: Układ ma jedno rozwiązanie kiedy Δ=0
25 mar 19:27
Szkolniak: taka wartość parametru 'a' nie istnieje
25 mar 19:41