Dla jakich wartości m równanie 3x^2-xlogm+1=0 ma pierwiastki spełniające warunek Ania: (x1)2+(x2)2=1 Proszę o pomoc i czy przy obliczaniu delty powinnam robić założenie do logm?
25 mar 17:54
a7: trzeba skorzystać z wzorów Viete'a (x1+x2)2=x12+x22+2x1x2 x12+x22=(x1+x2)2−2x1x2
25 mar 17:58
Bleee: Zauważ, ze x12 + x22 = (x1 + x2)2 − 2x1x2 Zastosuj wzory Viete'a Co do Δ Δ = (logm)2 − 12 > 0 ⇔ log m ∊ ( jakiego) ⇔ m ∊ (jakiego)
25 mar 17:58
a7: http://matematyka.pisz.pl/strona/1403.html założenie na logarytm m>0 i m≠1
25 mar 17:59
Ania: dziękuję,tylko gdy liczę delte wychodzi mi ogromna liczba,natomiast przy warunku wychodzi mi logm=15
25 mar 18:03
Szkolniak:
 −b logm c 1 
x1+x2=

=

oraz x1*x2=

=

 a 3 a 3 
 logm 2 
(

)2

=1
 3 3 
log2m 5 

=

9 3 
3log2m=45 log2m=15 ∧ m>0 logm=15 v logm=−15
 1 
(m=1015 v m=

) ∧ m>0
 1015 
 1 
zatem: m∊{

,1015}
 1015 
25 mar 18:25
Szkolniak: + odnosisz się do delty
25 mar 18:27