Prawdopodobieństwo z liczbami i podzielnością Mikołaj: Ze zbioru liczb dwucyfrowych niepodzielnych przez 3 losujemy bez zwracania dwie liczby. Oblicz prawdopodobienstwa zdarzeń: A−suma wylosowanych liczb jest podzielna przez 3 B− iloczyn wylosowanych liczb przy dzieleniu przez 3 da resztę 1
25 mar 17:51
Bleee:
 30*30*2 
P(A) =

 60*59 
 30*30*2 
P(B) = 1 −

 60*59 
25 mar 17:54
Mikołaj: Zrobiłem tak samo tylko bez 2, dlaczego jest tam razy 2 ( słaby jestem z tego działu...)
25 mar 18:00