dbdb dbdbdb: Wielomian W(x) = 2x4 + 18 rozłóż na czynniki stopnia co najwyżej drugiego
25 mar 16:38
Ola: (2x2 + 18)92x218)
25 mar 16:40
Mila: w(x)=2*(x4+9)=2*[(x2+3)2−6x2]= =2*(x2+3−6x)*(x2+3+6x)
25 mar 16:45