klas trzecich kacpi: 96% uczniów klas trzecich zgłosiło się na wycieczkę zaplanowaną na 15 marca. 12,5% zgłoszonych uczniów z różnych przyczyn nie pojechało. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowili uczniowie, którzy pojechali na wycieczkę?
25 mar 16:37
25 mar 16:42