Granica funkcji Pomysłu!: Jak dokonano poniższego przekształcenia?
 x(2π−x)sin(x) x2 sin(x) 
limx−>

= 2π limx−>

limx−>

 1−cosx 1−cos(x) x 
25 mar 15:34
Pomysłu!:
25 mar 20:44