oblicz pole powierzchni bocznej i objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego nana: oblicz pole powierzchni bocznej i objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wiedząc że pole podstawy jest równe 100 cm2,a kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy a=30 stopni
25 mar 15:27
janek191: rysunek α = 30o
h 3 

= tg 30o =

⇒ 3 h = 53
5 3 
 53 
h =

 3 
Dokończemotka
25 mar 15:44