Macierze - wzór qwerty: XA + B = XC Moje pytanie czy można to zrobić tak: XA − XC = −B X(A − C) = −B X = −B(A − C) X = B(A + C)
25 mar 15:16
wredulus_pospolitus: Wyjaśnij przejście: X(A−C) = −B do X = −B(A−C) oraz przejście −B(A−C) do B(A+C)
25 mar 15:19
wredulus_pospolitus: na jakiej podstawie
25 mar 15:20
qwerty: Odwrotność
25 mar 15:20
wredulus_pospolitus: 'odwrotność' czego
25 mar 15:20
qwerty: macierzy
25 mar 15:21
wredulus_pospolitus: czyli A*(B−C) = D ⇔ A = D*(B−C) bo 'odwrotność' weźmy macierze wymiaru 1x1 (czyli liczby) x*(4 − 1) = 3 ⇔ x = 3*(4 − 1) Interesujące
25 mar 15:22
qwerty: Wystarczyło napisać, że nie
25 mar 15:25
qwerty: Czyli jak Pani/Pan proponuje to przekształcić?
25 mar 15:28
wredulus_pospolitus: XA + B = XC −−−> XA − XC = −B −−−> X(A−C) = −B −−−> X = −B*(A−C)−1 podejrzewam, że macierze A,B,C są dane ... wykonujesz działania w celu wyznaczenia prawej strony równania
25 mar 15:33
qwerty: Przepraszam mój błąd, na kartce mam zapisane (−1)
25 mar 15:34
wredulus_pospolitus: no to miałeś/−aś to przejście prawidłowo ... ale to ostatnie ... lepiej już nic nie kombinować tam
25 mar 15:36
qwerty: Dziękuję
25 mar 15:38