Zadanie prawdopodobieństwo liceum ewa: Ola i Milena startują w różnych konkursach odbywających się na terenie szkoły. Ola nie bierze udziału w 40% konkursów, a Milena − w 30%. W 40% konkursów organizowanych w szkole startują obie dziewczynki. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń: A− w konkursie wzięła udział co najmniej jedną z dziewczynek B− w konkursie nie wzięła udziału żadna z dziewczynek C− w konkursie wzięła udział tylko jedna z dziewczynek
25 mar 14:29
wredulus_pospolitus: Ola nie bierze udziału w 40% ... czyli bierze udział w 60% Milena nie bierze udziału w 30% ... czyli bierze udział w 70% Ola i Milena jednocześnie biorą udział w 40% konkursach. O −−− zdarzenie, w którym w danym konkursie bierze udział Ola M −−− zdarzenie, w którym w danym konkursie bierze udział Milena O n M −−− zdarzenie, w którym w danym konkursie biorą udział zarówno Ola jak i Milena P(O) = 0.6 P(M) = 0.7 P(O n M) =0.4 P(A) = P(O u M) = P(O) + P(M) − P(O n M) = .... P(B) = 1 − P(O u M) = ... P(C) = P(O/M) + P(M/O) = P(O) + P(M) − 2*P(O n M) = ...
25 mar 14:58
ewa: Dziękuję bardzo
25 mar 15:24