planimetria salamandra: rysunekTrójkąty prostokątne równoramienne ABC i CDE są położone tak jak na rysunku obok (w obu trójkątach kąt przy wierzchołku C jest prosty). Wykaż, że AD=BE jak zacząć?
25 mar 14:28
f123: Bardzo proste, zobacz trojkaty ADC oraz CBE
25 mar 14:32
salamandra: a, przystające i koniec
25 mar 14:35
wredulus_pospolitus: salamandra −−− a w jaki sposób wykazałeś że są to trójkąty przystające Mam nadzieję, że nie było to tylko 'napisanie że są' emotka
25 mar 14:53
salamandra: A można nie wprost założyć, że teza jest prawdziwa i wtedy napisać, że te trójkąty są przystające na mocy cechy bbb, więc AD=BE?
25 mar 14:56
wredulus_pospolitus: nie ... niewprost udowodnić możesz jedynie nieprawdziwość jakiegoś założenia / tezy
25 mar 15:10
salamandra: to nie wiem jak to wykazać, myślałem, że dwa boki to wystarczający warunek dla przystawania, ale czytam, że jeszcze muszą mieć jakiś wspólny kąt, a tutaj go nie widzę
25 mar 15:11
wredulus_pospolitus: Tak podejrzewałem przypatrz się na kąt: ∡ACE i zauważ, że jest on równy: ∡ACD + 90o oraz 90o + ∡BCE wniosek ...
25 mar 15:11
wredulus_pospolitus: rysunek masz przykład dwóch trójkątów z dwoma takimi samymi bokami
25 mar 15:13
salamandra: aaa, ACD=BCE, teraz jasne
25 mar 15:14
wredulus_pospolitus: I teraz ... mając dwa boki i kąt pomiędzy nimi równe dla obu tych trójkątów ... możesz powiedzieć, że są to trójkąty przystające
25 mar 15:15