planimetria salamandra: rysunekWykaż, że dwusieczne kątów ostrych trójkąta prostokątnego tworzą kąt rozwarty o mierze 135 stopni. α+γ=90 / : 2
α γ 

+

=45
2 2 
β jako dopełnienie do 180: 180−45=135 c.n.w. I tyle wystarczy?
25 mar 14:17
Eta: tak
25 mar 14:19