stereometria f123: Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt równoramienny ABC o ramionach długości AB=AC=a i kącie między ramionami α. Krawędzie AD, BD, CD nachylone są do podstawy pod kątem β. Wykaż, że objętość tego ostrosłupa jest równa 1/6a3 *sin α/2 *tgβ.
25 mar 13:46
25 mar 13:53
f123: Juz wyszlo emotka
25 mar 13:55