stereometria Anastazja: https://forum.zadania.info/viewtopic.php?t=7299 Powie mi ktoś czym jest Vx a czym Vs?
25 mar 13:30
wredulus_pospolitus: rysunek V −−− objętość oryginalnego ostrosłupa Vx −−− objętość ostrosłupa po przecięciu przekrojem Vs −−− objętość pozostałej części ostrosłupa (czyli objętość ostrosłupa 'ściętego' )
25 mar 13:34