funkcja f123: Oblicz liczbe przeciwna do ilorazu wartosci najwiekszej przez wartosc najmniejsza funkcji f(x) = |2x − 2| − |3x + 3| w przedziale <−4, 4> doszedlem do tego ze f(x) = −|x −1|
25 mar 12:45
Eta: rysunek Odp: −3/5
25 mar 12:53
f123:
 −3 −5 
wychodzi

, odwrotnie to bedzie po prostu

?
 −5 −3 
25 mar 12:59
f123: a, przeciwna, moj blad
25 mar 13:01
Jerzy: Jak dla mnie w tym przedziale największą wartością funkcji jest 0.
25 mar 13:01
Eta: Masz rację Jerzy emotka
25 mar 13:22
Eta: Popraw f123
25 mar 13:26
ford: już na początku wnioskowanie że z f(x) = |2x−2| − |3x+3| wynika, że f(x) = −|x−1| to błąd
25 mar 13:27
Eta: Święta prawda emotka Uwierzyłam na słowo f123 ( jak blondynka
25 mar 13:29
Jerzy: rysunek fmax = f(1) fmin = f(4)
25 mar 13:33
Jerzy: fmax = f(−1) oczywiście.
25 mar 13:33
matmax: @ford dlaczego?
26 mar 00:58
Eta: 2|x−1|−3|x+1| ≠ −|x−1|
26 mar 01:38
f123: @Eta faktycznie... zle wylaczylem
26 mar 10:31
wredulus_pospolitus: f(x) dla x < −1 f(x) = −2x + 2 − (−3x − 3) = x + 5 f(x) dla x ∊ <−1;1> f(x) = −2x + 2 − 3x − 3 = −5x − 1 f(x) dla x > 1 f(x0 = 2x − 2 − 3x − 3 = −x − 5 fmax = f(−1) = 4 fmin = f(4) = 6 − 15 = −9
30 mar 18:21
wredulus_pospolitus:
 4 4 

−−−>

 9 9 
30 mar 18:21