granice Ola: znaleźć granice ciągów an = 2n2n +5
25 mar 12:21
wredulus_pospolitus: standardowe przekształcenie:
 a − b 
ab =

 a + b 
wynikające ze wzoru skróconego mnożenia. Nie ma symbolu nieoznaczonego ... liczysz granicę
25 mar 12:26
Ola: granice to moja pięta achilesowaemotka
25 mar 13:03
Ola: czyli to wyjdzie 0 ?
25 mar 13:04
wredulus_pospolitus: tak ... wyjdzie zero
25 mar 13:05