Granica z rozwinięcia Taylora DobryDzień: Hej, prosiłbym o sprawdzenie rozwiązania:
 2arcsin(1−cosx)−tg2x 
limx−>0

 ln(1+x2)−sin2x 
 (x22!+o(x2))3 
2(x22!+o(x2)+

+o(x3))−(x+x33+o(x3))2
 6 
 x6 
___________________________________________ :

=
 x6 
x2+o(x2)−(x−x33!+o(x3))2
 1 o(x2) 1 
 o(x2) 
(12+

)3
 x2 
 
2(

+

*

+

+
 2x3 x2 x3 6 
o(x3) 1 o(x3) 

*

) − (1x2+13+

)2
x3 x2 x3 
______________________________________
1 o(x2) 1 1 1 o(x3) 

+

*

−(


+

)2
x3 x2 x3 x2 3! x3 
Czy w porządku na razie?
25 mar 08:13