Równanie trygonometryczne Andzia21: Wyznacz wszystkie wartości parametru α, α∊(0;π), dla których równanie cosα*x2−2sinα*x+cosα=0 ma dwa różne rozwiązania dodatnie, podaj konieczne założenia.
24 mar 19:43
24 mar 20:06