stereo jaros: rysunekPunkty K,L,M są środkami krawędzi AB,BC i BB' sześcianu ABCDA'B'C'D'. a) Jaką część objętości sześcianu stanowi objętość ostrosłupa KLMB? b) Wiedząc dodatkowo, że odległość wierzchołka B od płaszczyzny (KLM) jest równa 3 , oblicz długość krawędzi sześcianu. Wytłumaczy mi ktoś co i jak? a rozumiem i wynik to 148 ale co z pkt b?
24 mar 18:09
a7: VSZEŚCIANU=a3 VOSTROSŁUPA=1/3*1/2*(1/2*a*1/2*a)*1/2*a=1/48a3 a) odp. 1/48
24 mar 18:13
24 mar 18:15
jaros: W odpowiedziach jest a = 3
24 mar 18:33
a7: tu, co najmniej czterem osobom, wyszło 6
24 mar 19:10
Mila: Oblicz objętość naroża w przypadku a=6 i w przypadku a=3. Sprawdź , czy h=3 będzie długością wysokości opuszczonej na KLM i to wszystko Ci wyjaśni wątpliwościemotka Powodzenia.
24 mar 19:16