Rozwiń szereg Fouriera w następujące funkcje Monika: Znajdowanie szeregu Fouriera danej funkcji f(x) stanowi zagadnienie analizy harmonicznej. Rozwiń w szereg następujące funkcje: 1. f(x) = |x| dla −π≤ x ≤π 2. f(t) = 2t dla 0 ≤ t ≤ a/2 2a− 2t dla a/2 ≤ t ≤ a Z góry dziękuję!
24 mar 17:40
24 mar 19:52