a aaa: Podaj wzór i naszkicuj wykres funkcji g(x)  = f(−x) jeżeli: f(x)  =x dla x  ∈ −; 0 2 ( ) 3x dla x  ∈ ⟨0; 1⟩ 3 dla x  ∈ (1; )
24 mar 16:57
wredulus_pospolitus: narysuj f(x) po czym 'odwróć' ten wykres względem osi OY
24 mar 17:05
Eta: rysunek
  x dla x∊(−,0> 
f(x)= 3x dla x∊(0,1>
  3 dla x∊(1,) 
SOy g(x)=f(−x) ⇒f(x) → g(x)
  −x dla x∊<0,)  
g(x)= −3x dla x∊<−1,0)
  3 dla x∊(−, −1) 
24 mar 17:12