Wskazać punkty, w których płaszczyzna styczna jest równoległa do płaszczyzny Jan: Na wykresie funkcji z = arctgxy wskazać punkty, w których płaszczyzna styczna jest równoległa do płaszczyzny x + y − z = 5
24 mar 16:23
24 mar 16:29