Równania płaszczyzn stycznych do wykresów podanych funkcji Jan: Napisać równania płaszczyzn stycznych do wykresów podanych funkcji we wskazanych punktach wykresu z = x2y + 1, (1, 3, z0)
24 mar 16:21