Prawdopodobieństwo Mateusz: Z kwadratu jednostkowego wybrano losowo punkt o współrzędnych (x,y). Wyznacz P(|x−y| < a)
24 mar 16:21
24 mar 16:40