logika logika: Stosując prawa algebry logiki uprość następujące funkcje logiczne: a) f(x,y,z) = (x ⋀ y ⋀ z) ⋁ (x ⋀ y ⋀ ¬z) ⋁ (¬x ⋀ y ⋀ z) ⋁ (¬x ⋀ y ⋀ ¬z) b) (x ⋀ ¬y ⋀ ¬z) ⋁ (¬x ⋀ ¬y ⋀ z) ⋁ (x ⋀ ¬y ⋀ z) ⋁ (¬x ⋀ ¬y ⋀ ¬z) Mogę prosić o pomoc w rozwiązaniu?
24 mar 15:30
ite: a/ zacznij od prawa rozdzielności koniunkcji względem alternatywy (x ⋀ y ⋀ z) ⋁ (x ⋀ y ⋀ ¬z) ⋁ (¬x ⋀ y ⋀ z) ⋁ (¬x ⋀ y ⋀ ¬z) ⇔ ⇔ [(x ⋀ y ⋀ z) ⋁ (¬x ⋀ y ⋀ z)] ⋁ [(x ⋀ y ⋀ ¬z) ⋁ (¬x ⋀ y ⋀ ¬z)]
24 mar 15:48