algebra liniowa jestok: Napisz równanie symetralnej odcinka o końcach A=(2,−1,3),B=(−6,7,5).
24 mar 14:18
24 mar 14:23