algebra liniowa jestok: Niech A=(1,−2,0),B=(2,1−3),C=(2,0,1). Napisz równania prostych zawierających boki trójkąta ABC. Oblicz długości boków tego trójkąta oraz miary jego kątów (z przybliżeniem do 1deg).
24 mar 14:18
Mila: 1) prosta AB: AB=[1,3,−3] k:
x−1 y+2 z 

=

=

1 3 −3 
albo równanie parametryczne x=1+t y=−2+3t z=−3t gdzie t∊R Pozostałe równania w podobny sposób Długości wektorów jak w R2
24 mar 17:04
jestok: wektor AB moge zapisac jako [−1, −3, 3]? a jak obliczyc miary katow?
24 mar 17:26
Mila: AB[1,3,−3] || [−1,−3,3]=BA możesz wykorzystać BA Miary kątów z tw. cosinusów, albo z iloczynu skalarnego odpowiednich wektorów
24 mar 17:35