Funkcje określono wzorem karol:
  x + 1  
Funkcje określono wzorem: f(x)= x2 − 2x +

  x − 1  
a) wyznacz przedziały monotoniczności funkcji f. b) oblicz największą wartość funkcji f w przedziale <3/2;3>. c) rozwiąż równanie f(x)=3
24 mar 14:00
Jerzy: Określ dziedzinę i na poczatek policz pochodną.
24 mar 14:01