Oblicz miarę tendencji centralnej Zakręcooona:3: Należy obliczyć miary tendencji centralnej. Czas dojazdu pracowników z miejsca zamieszkania do pracy (W minutach) 5 − 15 −> 3 osoby 15−25 −> 5 osób 25−35 −> 25 osób 35−45 −> 15 osób 45−55 −> 5 osób 55−65 −> 2 osoby
24 mar 13:15
Zakręcooona:3: Czy muszę tutaj po prostu policzyć średnią, mediane i dominante?
24 mar 20:45
wredulus_pospolitus: A co to jest 'miara tendencji centralnej'
24 mar 20:53
Zakręcooona:3: Miara tendencji centralnej − wartość liczbowa, która opisuje centralne położenie rozkładu wyników − moda, modalna, dominanta −mediana − średnia
24 mar 22:25