logika logika: Napisz definicje następujących predykatów: a) A(x): x jest kwadratem pewnej liczby b) B(x): x jest sumą kwadratów dwóch liczb c) C(x,y): liczby x i y są względnie pierwsze d) MIN(x,y,z): x = min(y,z). e) NWD(x,y,z): x jest największym wspólnym dzielnikiem z y i z Moje proponowane odpowiedzi: a) A(x) ⇔ x≥0 i ∃y x = y*y b) B(x) ⇔ x≥0 i ∃y∃z x = y*y + z*z c) C(x,y) ⇔ x>0 i y>0 i ∀z (z|x i z|y ⇒ z=1) Mogę prosić o sprawdzenie? Niestety nie dysponuję odpowiedziami do zadań. Na d) i e) nie mam pomysłu, dlatego bardzo proszę o pomoc.
24 mar 12:23
wredulus_pospolitus: (c) brakuje mi określenia, że x,y są liczbami naturalnymi ja bym to zapisał tak: (d) ∃x∊R+ [ (y ≤ z ⇒ x = y) ∨ (y > z ⇒ x = z) ] czyli: jeżeli y nie większa od z to x = y lub jeżeli y większe od z to x = z (e) ∀t ∊ N , t>1 [ (x|z ∧ x|y) ∧ ( (x*t) ł z ∨ (x*t) ł y ) ] czyli: x dzieli z oraz x dzieli y oraz dla każdego {t ∊ N , t>1} x*t nie dzieli z lub x*t nie dzieli y
24 mar 12:55
logika: Dziękuję!
24 mar 13:24