Punkt O jest środkiem, a odcinek AC średnicą okręgu na rysunku. piotrek: rysunekPunkt O jest środkiem, a odcinek AC średnicą okręgu na rysunku. W okrąg ten wpisano kąt ABC , a następnie odcinek BC przedłużono do takiego punktu D , że |BC|=|CD|. Dane: BC=CD=a=20 A) Wiedząc, że kąt BOD jest prosty, oblicz pole powierzchni trójkąta ABO . B) Jąką długość ma łuk, na którym oparty jest mniejszy z kątów środkowych okręgu ?
24 mar 10:03
ite: a/ wykorzystaj to że |< BOD|=90o → ΔBOD jest prostokątny i |OC|=r → |BC|=|DC|=r więc |BC|=|OB|=|OC|=20
24 mar 10:34
Eta: rysunek A cóż to za rysunek ? Ciągle powtarzam z uporem maniaka! w zadaniach z geometrii przejrzysty rysunek, to 90% sukcesu r=20 reszta danych na rysunku ( podaj uzasadnienia) i licz...............
 1 
P(AOB)=

*r*r*sin120o=..........
 2 
 1 
długość łuku BC=

*2πr=...........
 6 
24 mar 13:07