Nierówność z wartością bezwzględna, ale nie banalna Jan: Proszę o rozwiązanie nierówności: |x − 1/x| − 1 < 0
23 mar 23:10
wredulus_pospolitus: A coś od siebie Z czym konkretnie masz problem
23 mar 23:18
Eta: rysunek x≠0 |x2−1|<|x| (x2−1)2−x2<0 (x2+x−1)(x2−x−1)<0 i licz delty.....
24 mar 02:25