Trygonometria Maja: Pole trójkąta ostrokątnego jest równe 780. Boki tego trójkąta mają długości |AB|=39 i |AC|=41 . Oblicz. tg∡ ACB Błagam o pomoc głowie się nad tym od godziny
23 mar 20:31
Eta: rysunek 39*h=2*780 ⇒ h=40 |AD|=412−402= ...=9 tgα= .........
23 mar 20:42
ford: 1) Oznacz ∡CAB = α oraz ∡ACB = β
 1 
Ze wzoru na pole trójkąta

a*b*sinα dostajesz
 2 
1 

*39*41*sinα = 780
2 
stąd
 520 
sinα =

 533 
wyliczasz cosα z 1 trygonometrycznej
 9 
wychodzi cosα =

 41 
potem stosujesz tw. cosinusów i wyliczasz |BC| wychodzi |BC| = 50 znając wszystkie 3 boki trójkąta myślę że sobie poradzisz
23 mar 20:44
a7: rysunek1/2*39*41sinα=780 ⇒sinα=40/41 ⇒|CD|=40 |AD|=9 |BD=30 |CB|=50 z tw. cosinusów 392=502+412−2*50*41cosβ ⇒cosβ=133/205 sinβ=156/205
 133 
tg=sinβ/cosβ=

 156 
_____________________ _____________________
23 mar 20:46
Eta: Achhhhhhhh źle przeczytałam emotka |BC|=50, tgγ= 156/133
23 mar 20:54
Eta: rysunek tgu= 9/40 , tgw=3/4
 tgu+tgw 
tg(u+w)=

= ......... = 156/133
 1−tgu*tgw 
23 mar 20:57
Maja: Dzięki
23 mar 23:10