planimetria salamandra: W trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie ma miarę α. Oblicz stosunek długości promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt do długości promienia okręgu opisanego na nim. Czy mogę tutaj założyć, że środek okregu wpisanego i opisanego będzie w tym samym miejscu czy nie mogę?
23 mar 20:10
wredulus_pospolitus: Nie ... nie możesz tego założyć ... w tym samym miejscu będzie tylko w jednym przypadku −−− gdy α = 60o
23 mar 20:39
salamandra: Już zrobiłem emotka
23 mar 20:40