Pomnóż macierz przez macierz Kasia: Pomnóż macierze: 1,2,1 1,2 3,2,0 3,0 4,−1,3 4,−1 0,2,0
23 mar 20:07
WhiskeyTaster: I w czym problem?
23 mar 20:17
xyz: wynik bedzie w postaci [a e] [b f] [c g] [d h] 'a' ma indeks 11 (pierwszy wiersz, pierwsza kolumna) np. a = 1*1 + 2*3 + 1*4 = 1 + 6 + 4 = 11 (bierzemy odpowiednia wartosc z wiersza z macierzy po lewej i odpowiednia wartosc kolumny macierzy z prawej
23 mar 22:09