Zbiór wartości funkcji Kasia: Jeżeli zbiorem wartości funkcji f jest przedział (−3; 7) to zbiorem wartości funkcji g(x) = −f(x+1) jest przedział: A. (−7; 3) B. (−2; 8) C. (−6; 4) D. (−3; 7)
23 mar 20:06
xyz: f(x+1) to przesuniecie funkcji f(x) w lewo (zbior wartosci nie ulega zmianie) − f(x) to odbicie funkcji f(x) wg osi OX. zatem g(x) = −f(x+1) to po prostu przesunieta w lewo i odbita wg osi iksow funkcja f(x) wniosek? zamieni sie −3 −> 3 7 −> −7
23 mar 21:49