Ostrosłupy Marcinkiewicz: Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 24←←. Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem, którego cosinus jest równy 5/13. Oblicz pole całkowite tego ostrosłupa.
23 mar 20:03
Mila: rysunek |AC|=2a2
 5 
cosα=

, α− kąt ostry
 13 
 25 12 
1) sin2α=1−

⇔sinα=

 169 13 
 12 13 
tgα=

*

 13 5 
 12 12 H 12 24 
tgα=


=


=

 5 5 |OC| 5 |OC| 
|OC|=10 2) |AC|=20, 20=2a2⇔2a=102 3) W SOE: |OE|=52 h2=H2+|OE|2⇔h2=242+(52)2 h=626 4)
 1 1 
Pc=

*202+4*

*102*626
 2 2 
Pc= ... dokończ i sprawdź odpowiedź.
23 mar 20:49
Eta: rysunek To może jeszcze tak: cosα=5/13=5k/13k to H=12k 12k=H=24 ⇒ k=2 to |AC|=10k=20 a2=20 ⇒a=102 ⇒ a/2=52 w ΔEOS : h=242+(52)2 h=626 Pc=Pp+2ah =............
23 mar 21:40