Oblicz sinusa kąta między tymi stycznymi funkcji f Ania: f(x)=x2+1 y=−4x−1 y=4x−1 Proszę o pomoc
23 mar 19:12
a7: rysunekto nie są styczne
23 mar 19:21
Ania: proszę wybaczyć 2x rzecz jasna
23 mar 19:56
Ania: 2x2
23 mar 19:56
a7: rysunekto też nie są styczne
23 mar 19:57
a7: aaa
23 mar 19:57
Ania: f(x)=2x2+1
23 mar 20:17
a7: rysunekP=(0,−1) D=(1/4,0) prosta ED y=−1/4x+b 0= −1/16+b ⇒b=1/16 y=−1/4x+1/16 E=(−17/60, 2/15)
 |ED| 
teraz liczymy długości ED i EP i liczymy sinα=

 |EP| 
23 mar 20:25
a7: na pewno chodziło o sinus a nie o tangens?
23 mar 20:25
PW: Szukamy ponktu wspólnego paraboli f(x) = 2x2 + 1 i prostej y = 4x −1: 2x2 + 1 = 4x −1 2x2 − 4x + 2 = 0 x2 − 2x + 1 = 0 (x − 1)2 = 0 x = 1 Prosta i parabola mają dokładnie jeden punkt wspólny (1, 3). W punkcie o odciętej x0 = 1 jest f'(x0) = 4x0 = 4•1 = 4 − rzeczywiście prosta y = 4x −1 jest styczna do paraboli w punkcie, (x0, f(x0)) = (1, 2•12 + 1) = (1, 3). Tego sprawdzenia można nie wykonywać (zakładamy, że treść zadania jest poprawna)
23 mar 20:30
a7: @PW, ale czy sposób na policzenie sinusa jest ok czy można coś bardziej błyskotliwego?
23 mar 20:32
PW: Mając punkt wspólny prostych i punkty styczności można zastosować wzór na sinus kąta między wektorami.
23 mar 20:37