funkcje, przesuwanie o wektor 123kamil: Napisz wzory funkcji, których wykresy otrzymamy, jeśli: − wykres funkcji f(x)= −2x2+3x przesuniemy o wektor u=[3,−2]
23 mar 16:34
salamandra: −2(x−3)2+3(x−3)−2
23 mar 16:36
wredulus_pospolitus: czyli przesuwamy o: "3 w prawo" oraz "2 w dół" g(x) = −2(x−3)2 + 3*(x−3) −2
23 mar 16:36
123kamil: dziękuje
23 mar 16:37