Geometria- kąty i koła X: Wykaż, że kąt ostry między styczną do okręgu a jego cięciwą poprowadzoną z punktu styczności jest równy kątowi wpisanemu opartemu na łuku wyznaczonym przez tę cięciwę.
23 mar 16:13
a7: chyba to załatwi sprawę http://matematyka.pisz.pl/forum/292130.html
23 mar 16:24
wredulus_pospolitus: rysunek β = 90 − α γ = 180 − 2β = 180 − 2(90 − α) = 180 − 180 + 2α = 2α
 1 
δ =

γ = α (tw. o kącie wpisanym i środkowym)
 2 
c.n.w.
23 mar 16:27
X: Dziękuję
23 mar 17:21