Oblicz A:
 sin315 −tg225 
Oblicz

 cos(−120)+sin(−240) 
Zapisz wynik bez niewymierności w mianowniku
23 mar 16:06
wredulus_pospolitus: skorzystaj ze wzorów redukcyjnych
23 mar 16:07
a7: http://matematyka.pisz.pl/strona/430.html
 1 
cos(−120)=cos120=cos(90+30)=−sin30=−

 2 
 3 
sin(−240)=−sin240=−sin(180+60)=−(−sin60)=sin60=

 2 
 2 
sin315=sin(270+45)=−cos45=−

 2 
tg225=tg(180+45)=tg45=1
 2 

+1
 2 
 (3+1)(1−2) 

=

 1 3 

+

 2 2 
 2 
23 mar 16:20