stożek 456: Dany jest stożek, którego przekrój osiowy jest trójkątem równobocznym. Objętość stożka jest równa V = 72π√3. Wyznacz pole powierzchni całkowitej tego stożka.
23 mar 16:03
23 mar 16:06
ford: a = 2r
 a*3 2r*3 
h =

=

= r*3
 2 2 
1 

*π*r2*h = 72π*3
3 
1 

*π*r2*r*3 = 72π*3
3 
… r = 6 a = 2*r=12, więc l = 12 PC = π*r(r+l) = 108π
23 mar 16:07