prosta l.. 456: Prosta I ma równanie: 6x+10y +7=0. Prosta k prostopadła do prostej I może mieć równanie: A.y= 35x−1 B.6x+10Y+5=O c.y=53x−1 D.5x−3Y+6=O zapisz obliczenia
23 mar 15:23
wredulus_pospolitus: A jaki warunek muszą spełnić dwie proste, aby można było powiedzieć, że są one prostopadłe
23 mar 15:25
Jerzy: 10y = −6x − 7 y = −6/10x − 7 = −3/5x − 7 Odp: C) bo: −3/5*5/3 = −1
23 mar 15:26
janek191: 6 x + 10 y + 7 = 0 10 y = − 6 x − 7
 −6 7 
y =

x −

 10 10 
 3 7 
y = −

x −

 5 10 
Odp. C i D
 3 5 
bo −

*

= − 1
 5 3 
23 mar 15:27
Jerzy: Racja janek191 emotka
23 mar 15:30